Technologie uzdatniania wody

Techniki uzdatniania wody

Uzdatnianie wody dla domów jednorodzinnych i nie tylko. Jak poprawić jakość wody?

Mówi się czasem, że woda to życie. Stwierdzenie to, mimo że może brzmieć nieco patetycznie, jest całkowicie zgodne z prawdą. Woda to podstawa naszego istnienia, bez niej nie bylibyśmy w stanie przetrwać. Ma ona kluczowe znaczenie dla człowieka i innych żywych organizmów. Jednak bardzo istotnym aspektem jest jakość wody. Wpływa nie tylko na tego, kto ją pije, ale także na stan instalacji, przez które przepływa. Zanieczyszczona ciecz może być szkodliwa dla zdrowia człowieka oraz dla urządzeń, do których trafia (takich jak AGD). Nawet niewielka ilość zanieczyszczeń jest w stanie obniżyć jakość działania sprzętów, a nawet zupełnie unieruchomić instalację w naszym domu. Dlatego tak istotna jest kwestia uzdatniania wody.

Na czym polega proces uzdatniania wody?

Proces uzdatniania wody polega na oczyszczaniu wody, która ma być używana do picia, gotowania lub celów przemysłowych. Technologie i metody uzdatniania wody różnią się oczywiście w zależności od źródła wody, jej jakości i celu użycia. W niektórych procesach uzyskuje się wodę nadającą się do wykorzystania wyłącznie w przemyśle i rolnictwie, podczas gdy w innych produkowana jest woda pitna przeznaczona do spożycia przez ludzi. Tak czy inaczej uzdatnianie wody wpływa pozytywnie na zapach wody i zapewnia wodę pozbawioną szkodliwych bakterii i patogenów.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest jej jakość, dlatego proponujemy kompleksowe rozwiązania z kategorii technologii uzdatniania wody. W zakresie działań naszej firmy znajdują się:

filtracja mechaniczna,

filtracja na węglu aktywnym,

odżelazianie i odmanganianie,

zmiękczanie,

układy dozujące,

dezynfekcja UV,

odwrócona osmoza.

Wszystkie wymienione procesy służą poprawie jakości wody. Konkretne systemy uzdatniania wody dobiera się w zależności od potrzeb zleceniodawcy. Firma ABEX oferuje również profesjonalne doradztwo techniczne przy doborze najskuteczniejszych technologii uzdatniania wody. Czysta woda to nasz priorytet, dlatego do tematu uzdatniania podchodzimy bardzo poważnie. Nawet twarde wody gruntowe z własnego ujęcia czy woda wodociągowa mogą być zamienione w miękką wodę pitną. Uzdatnianie poprawia smak i zapach wody, znacząco poprawiając jej jakość.

Filtracja mechaniczna

Filtracja mechaniczna to pierwszy etap uzdatniania wody. Jest to swoisty wstęp do właściwego procesu uzdatniania. Celem tego działania jest usunięcie z wody niepożądanych zawiesin. Dokonuje się tego za pomocą specjalnych materiałów filtracyjnych. Filtracja mechaniczna wykonywana jest także w celu ochrony instalacji wewnętrznych obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody przed uszkodzeniem.

Do usuwania dużych cząstek z wody surowej stosuje się mechaniczne sita filtracyjne. Najpopularniejszym materiałem filtracyjnym jest piasek, który może być stosowany na dwa różne sposoby: jako złoże stałe lub jako filtr ciśnieniowy (filtr piaskowy).

Filtracja na węglu aktywnym

Filtrację z węglem aktywnym stosuje się do poprawy jakości wody pitnej pod względem właściwości organoleptycznych. Filtry z węglem aktywnym usuwają z wody chlor i jego związki, zanieczyszczenia takie jak pestycydy i metale ciężkie, różne rodzaje substancji organicznych, a także nieprzyjemne zapachy. Najprostszym rodzajem takich filtrów są filtry z wymiennymi wkładami węglowymi – można je z powodzeniem montować na sieci wodociągowej bądź w punktach poboru wody.

Filtry z węglem aktywnym są powszechnie używane w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych do oczyszczania wody przed jej wprowadzeniem do systemu dystrybucji lub po jej opuszczeniu przez stację uzdatniania. Stosuje się je również w systemach domowych do uzdatniania wody pitnej, gdzie usuwają wiele zanieczyszczeń organicznych i zmniejszają ryzyko skażenia bakteriami. Filtry takie pomagają również zapobiegać rozwojowi mikroorganizmów, usuwając substancje organiczne, które stanowią pożywienie dla mikroorganizmów, takich jak bakterie, algi i grzyby.

W ofercie mamy węglowe systemy filtracyjne, a także pełną gamę złóż węgla aktywnego:

filtry fabryczne,

filtr węglowy AWW serii Magnum – filtr węglowy AWW serii Performa,

filtracja projektowana na zamówienie.

Odżelazianie i odmanganianie

Mangan jest minerałem, który można znaleźć w wodach gruntowych, zwykle jako naturalny produkt uboczny erozji gleby i wietrzenia skał. Jest on również naturalnie występującym pierwiastkiem w wielu roślinach, żywności i napojach. Jednak warto wiedzieć, że zbyt duże stężenie manganu może prowadzić do problemów zdrowotnych, w tym uszkodzenia wątroby i zaburzeń neurologicznych. Jeśli natomiast chodzi o żelazo, to występuje ono w wielu rodzajach wód. W większości przypadków nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, ale może powodować przebarwienia i negatywnie wpływać na smak. Żelazo może również wytrącać się z roztworu jako wodorotlenek żelazowy, który może zatykać rury i prowadzić do problemów z korozją.

Odżelazianie i odmanganianie to proces usuwania jonów żelaza i manganu z wody. Odbywa się to poprzez utlenianie, które przekształca związki rozpuszczalne w formy nierozpuszczalne, zatrzymywane w filtrach. Osiąga się to poprzez napowietrzanie wody surowej, korektę odczynu wody (w miarę potrzeb), a także filtracji na odpowiednich rodzajach złóż.

Oferujemy:

filtry AO serii Magnum FA,

filtry AO serii Magnum T,

filtry AO serii Magnum K,

filtry AO serii Performa FA,

filtry AO serii Performa T,

filtry AO serii Performa K.

Zmiękczanie wody

Stosowanie miękkiej wody do celów domowych jest korzystne dla zdrowia człowieka. Znacząco zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia i pomaga utrzymać prawidłowy stan skóry. Poza tym nadmierna twardość wody powoduje zwiększone zużycie zmiękczaczy i powstawanie kamienia kotłowego, to z kolei wpływa negatywnie na efektywność procesu ogrzewania i odczuwalnie zwiększa zużycie paliwa.

Celem procesu zmiękczania jonowymiennego jest usunięcie z wody jonów wapnia i magnezu. Polega to na przepuszczeniu wody przez złoża żywic jonowymiennych. Podczas przepływu wody zachodzi reakcja wymiany jonów wapnia i magnezu na jony sodu. W wyniku eksploatacji złoże traci swoje właściwości ze względu na wyczerpywanie się pojemności jonowymiennej, dlatego też w regularnych odstępach czasu wymagany jest proces regeneracji złoża. Nagromadzone jony wapnia i magnezu wymieniane są na jony sodu zawarte w solance używanej do regeneracji.

Gotowe systemy zmiękczania:

zmiękczacze AZ serii standard,

zmiękczacze AZ serii Performa,

zmiękczacze AZ serii Magnum,

zmiękczacze AZ serii Euro,

zmiękczacze DUET serii Performa,

zmiękczacze DUET serii Magnum,

zmiękczacze DUET serii Ready Soft,

wykonania przemysłowe projektowane na zamówienie.

Układy dozujące

Celem dozowania różnego rodzaju preparatów chemicznych jest poprawa parametrów wody, tak aby spełniała ona określone wymagania w zależności od jej przeznaczenia. Dzięki stacji dozującej możliwe jest precyzyjne dozowanie określonej ilości środka chemicznego do wody. Pojedyncze systemy dozujące składają się z takich elementów jak: zbiornik na reagent, pompa dozująca, przewody zasilające oraz mniej lub bardziej skomplikowana automatyka sterująca dozowaniem.

W zależności od wymagań system dozowania pojedynczego może być zaprojektowany jako proces wsadowy lub ciągły. System pojedynczego dozowania ma wiele zalet w porównaniu z indywidualnym dozowaniem ręcznym. Gwarantuje m.in. lepszą kontrolę nad parametrami jakościowymi, mniejsze zużycie środków chemicznych, uproszczone zarządzanie zapasami oraz bardziej efektywne wykorzystanie sprzętu dzięki automatyzacji.

Dezynfekcja UV

Dezynfekcja wody to proces usuwania lub zabijania szkodliwych mikroorganizmów i patogenów (zarazków) znajdujących się w wodzie za pomocą światła ultrafioletowego. Dezynfekcja wody ma miejsce przed jej spożyciem, natomiast chlorowanie i ozonowanie przeprowadza się zwykle po rozprowadzeniu wody do domów. Celem dezynfekcji UV jest zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów chorobotwórczych oraz zapobieganie ich wtórnemu rozwojowi w systemie wodociągowym. Dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody substancji chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku ani zapachu. Jest to więc metoda bezpieczna, a zarazem skuteczna. Warto wykorzystać promienie UV do poprawy jakości wody.

Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza usuwa do 99% całkowitego stężenia rozpuszczonych substancji stałych (TDS) z dostarczanej wody, zabija wiele mikroorganizmów, redukuje zanieczyszczenia metalami ciężkimi i czyni ją bezpieczną do codziennego użytku.

Systemy odwróconej osmozy są wykorzystywane w wielu różnych branżach, w tym w zakładach produkcyjnych, gdzie służą do produkcji czystej wody na potrzeby procesów produkcyjnych lub czystej wody pitnej dla pracowników w godzinach pracy. Są one również stosowane w szpitalach oraz domach mieszkalnych, gdzie zapewniają świeżą wodę pitną bez konieczności kupowania wody butelkowanej w sklepie co tydzień lub co miesiąc.

W firmie ABEX oferujemy kompletnie wyposażone, przemysłowe stacje odwróconej osmozy. Charakteryzuje je wysoka wydajność, dzięki nim możliwa jest demineralizacja wody do tego stopnia, by mogła być użyta do procesu technologicznego wymagającego nawet ultraczystej wody. Nasze stacje posiadają systemy wstępnej filtracji mechanicznej na węglu aktywnym, zmiękczania, układu pompowego, a także samej membrany osmotycznej. Zapewniamy wielostopniowe systemy odwróconej osmozy – dzięki temu filtracja jest maksymalnie wydajna, a zarazem zmniejszona jest ilość wody odprowadzanej do ścieku.

Automatyka przemysłowa

PREV

Urządzenia do demineralizacji wody – dzierżawa/wynajem

NEXT