Chemiczne metody oczyszczania ścieków przemysłowych

Chemiczne systemy uzdatniania wód przemysłowych

 

Uzdatnianie wody zasilającej kotły

 

Niezależnie od tego, jak przygotowana jest woda zasilająca, nawet niewielkie ilości zanieczyszczeń mogą stwarzać problemy eksploatacyjne, stąd też konieczne jest uzdatnianie chemiczne wody. Kompleksowy program chemicznego uzdatniania wody do kotłów może obejmować:

środki chemiczne reagujące z twardością wody zasilającej, naturalne lub syntetyczne - polimery kondycjonujące osad szlamowy i zabezpieczające przed odkładaniem się szlamu na powierzchni metalu, odtleniacze chemiczne chroniące przed korozją, chemiczne środki przeciwpienne zapobiegające zjawisku wynoszenia.

Uzdatnianie wody chłodniczej

Obiegi chłodnicze występują w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie. Woda chłodnicza w każdym obiegu musi być poddana zabiegom uzdatniania. W tym przypadku chodzi o to, aby zminimalizować jej zużycie, a cały system ochronić przed korozją, osadami i wzrostem mikroorganizmów. Uzdatnianie wody chłodniczej może być rozdzielone na następujące obszary:

uzdatnianie biocydami dozowanie inhibitorów sterowanie odsalaniem regulacja wartości pH filtracja

Układy chłodzenia laserów (ROFIN) Posiadamy w swojej ofercie specjalistyczne środki chemiczne wykorzystywane w układach chłodzenia laserów. Szczególnie polecane przez nas preparaty do tego typu układów to chemia ROFIN.

Firma ABEX posiada w swej ofercie produkty chemiczne do kondycjonowania wody w układach:

1. Wody pitnej – środki mineralne do ochrony przed korozją i osadzaniem się kamienia. Stabilizują twardość. Zapobiegają efektowi „brązowej wody” .Tworzą filtr ochronny na powierzchni instalacji. Alkalizują i neutralizują działanie kwasów węglowych. 2. Wody kotłowej – preparaty chroniące przed korozją i tworzeniem się kamienia. Wiążące twardość resztkową i eliminujące rozpuszczony w wodzie tlen. Regulujące wartość pH. Silnie czyszczące w trakcie normalnej eksploatacji oraz neutralizujące dwutlenek węgla. Nie dopuszczają do korozji w rurociągach pary i kondensatu. 3. Wody grzewczej – środki antykorozyjne, stabilizujące twardość, wartość pH oraz o właściwościach czyszczących. Posiadają skuteczne inhibitory anodowo-katodowe. Zapobiegają zamarzaniu. 4. Wody chłodniczej – środki do kompleksowego kondycjonowania wody w układach otwartych i zamkniętych. W szczególności: blokujące postępy korozji i tworzenie się osadów. Dyspergujące i czyszczące wcześniej powstałe osady. Preparatu –inhibitor korozji i biocyd w jednym. Posiadają skuteczne inhibitory anodowo-katodowe. 5. Skażonych biologicznie -biocydy – działające efektywnie glono-, grzybo- i bakteriobójczo. Skuteczna ochrona przed Legionellą. Wszystkie biocydy posiadają atesty PZH. 6. Zakamienionych -do czyszczeń chemicznych – preparaty kwaśne i alkaliczne. Rodzaj preparatu zależy od składu zanieczyszczenia oraz materiału z którego wykonana jest instalacja. Skutecznie usuwają kamień, zanieczyszczenia tłuszcze i oleje. Stosowane dla żelaza, żeliwa, stali stopowej, ocynku, miedzi i stali szlachetnej. 7. Membranowych i autoklawów - antyskalanty – środki zabezpieczające układy membranowe]

Klimatyzacje przemysłowe

NEXT