Chłodnictwo przemysłowe

Precyzyjne rozwiązania od Abex

Chłodnictwo przemysłowe

Chłodnictwo przemysłowe jest kluczowym elementem procesu produkcyjnego. Pomaga firmom transportować i przechowywać produkty w bezpieczny i wydajny sposób.

Chłodnictwo przemysłowe jest stosowane w wielu firmach, ale jest szczególnie ważne dla tych w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym. Przetwórcy żywności muszą mieć pewność, że ich produkty są przechowywane w temperaturze, która zapewni bezpieczeństwo ich spożycia. Firmy farmaceutyczne muszą mieć pewność, że ich leki nie zepsują się, zanim dotrą do klienta.

Chłodziarki przemysłowe mogą być używane do chłodzenia dużych przestrzeni, takich jak magazyny i fabryki. Mogą być również wykorzystywane do przechowywania produktów w bardziej ograniczonych przestrzeniach, takich jak ciężarówki i przyczepy chłodnie.

Przemysłowe instalacje chłodnicze – ważne czynniki przy eksploatacji urządzeń chłodniczych

Eksploatując przemysłowe urządzenia chłodnicze, należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

temperatura – najważniejszym czynnikiem podczas eksploatacji przemysłowych urządzeń chłodniczych jest kontrola temperatury. Czynnik chłodzący powinien mieć określoną temperaturę, aby produkt nie uległ zepsuciu lub nie stał się niebezpieczny w użyciu;

wilgotność – nadmierna wilgotność może powodować korozję metalowych części układu, co może prowadzić do nieszczelności lub innych problemów w przyszłości. Powoduje także korozję elementów elektronicznych, takich jak czujniki lub zawory, co może prowadzić do nieprawidłowego działania lub awarii systemu podczas pracy;

ciśnienie – podczas eksploatacji przemysłowych instalacji chłodniczych ważne jest monitorowanie poziomów ciśnienia. Zbyt wysokie ciśnienie może spowodować uszkodzenie sprężarki lub innych elementów układu. Jeśli ciśnienie będzie zbyt niskie, urządzenie nie będzie w stanie skutecznie schłodzić produktu lub pomieszczenia;

kierunek przepływu powietrza – przepływ powietrza powinien być okresowo odwracany, aby uniknąć przechłodzenia i zamrożenia produktów spożywczych. W niektórych przypadkach może być konieczna zmiana kierunku przepływu powietrza co kilka minut.

Chłodnictwo przemysłowe – korzyści z zastosowania przemysłowych instalacji chłodniczych

Istnieje wiele korzyści wynikających z zastosowania przemysłowych systemów chłodniczych w firmie.

Efektywność energetyczna – przemysłowe systemy chłodnicze są wysoce energooszczędne i opłacalne w porównaniu ze starszymi systemami HVAC, które nie zostały zaprojektowane z myślą o efektywności energetycznej. Systemy te mogą z czasem przynieść firmie oszczędności w zakresie kosztów energii, a także zmniejszyć emisję dwutlenku węgla dzięki mniejszemu zużyciu paliw kopalnych w porównaniu ze starszymi systemami, które zużywają więcej energii elektrycznej.

Niższe koszty konserwacji – przemysłowe systemy chłodnicze wymagają bardzo niewielkich nakładów na konserwację z uwagi na sposób ich konstrukcji. Nie mają one wielu ruchomych części lub elementów, które mogą się z czasem zepsuć, jak to miało miejsce w przypadku starszych systemów HVAC przed ich modernizacją z wykorzystaniem nowszej technologii. Oznacza to mniej przestojów w przypadku wezwań serwisowych.

Niezawodna wydajność urządzeń chłodnictwa przemysłowego – przemysłowe systemy chłodnicze są projektowane tak, aby radziły sobie z dużymi obciążeniami i ekstremalnymi temperaturami, nie ulegając awariom ani nie przestając spełniać swoich zadań. Oznacza to, że będą działać zgodnie z zapotrzebowaniem przez cały dzień i noc oraz we wszystkich porach roku.

Lepsza jakość produktów – jakość produktów ma zasadnicze znaczenie dla wielu firm, zwłaszcza tych, które sprzedają artykuły spożywcze lub inne łatwo psujące się produkty, które muszą utrzymywać wysokie standardy jakości przez cały czas. Stosowanie komór chłodniczych czy chłodziarek przemysłowych pozwala na utrzymywanie stabilnej temperatury, dzięki czemu produkty pozostają świeże i bezpieczne dla konsumentów.

Możliwość dostosowania – firmy mogą wybierać spośród wielu różnych typów przemysłowych systemów chłodniczych, więc z pewnością każdy znajdzie taki, który najlepiej sprawdzi się w jego firmie.

Rodzaje systemów chłodniczych

Przemysłowe układy chłodnicze są stosowane do chłodzenia żywności, leków, substancji chemicznych i innych produktów. Najczęściej spotykane rodzaje systemów to systemy z obiegiem otwartym i systemy z obiegiem zamkniętym.

Systemy otwarte

W systemach otwartych do przemieszczania czynnika chłodniczego w układzie wykorzystuje się sprężarkę, która pracuje w szczelnym systemie. Sprężarka wprowadza czynnik chłodniczy w stan wysokiego ciśnienia, zanim trafi on do skraplacza, gdzie ciśnienie jest uwalniane, aby umożliwić przekazanie ciepła z czynnika chłodniczego do zewnętrznego źródła ciepła. Proces ten powoduje powstanie niskich temperatur w parowniku, który następnie przenosi to zimno na chłodzony obiekt. Ogrzany czynnik chłodniczy wraca do sprężarki, gdzie powtarza ten cykl.

Systemy zamknięte

W układach zamkniętych zamiast sprężarek stosuje się pompy. Pompy te wymuszają obieg cieczy w układzie zamkniętym, który obejmuje parownik i skraplacz, a także inne elementy, takie jak zawory rozprężne i filtry.

Typy przemysłowych układów chłodniczych

Istnieje wiele różnych typów przemysłowych układów chłodniczych, a każdy z nich ma swoje unikalne cechy. Do najbardziej rozpowszechnionych typów należą:

maszyny do wytwarzania lodu – wytwornice lodu wykorzystują układ chłodniczy do wytwarzania kostek lodu, które są następnie przechowywane w zamrażarce do czasu, gdy będą potrzebne. Ten typ systemu jest często używany w restauracjach, hotelach, sklepach ogólnospożywczych i supermarketach;

systemy wody lodowej – agregaty wody lodowej wykorzystują wodę lodową do chłodzenia urządzeń i maszyn, zamiast używać freonu lub innych substancji chemicznych. Systemy te dobrze sprawdzają się w środowiskach, w których dostępna jest duża ilość wody, ponieważ do ich działania nie są potrzebne środki chemiczne ani energia elektryczna;

system Free Cooling – w dzisiejszych czasach zastosowanie freecooling’u stało się bardzo popularnym sposobem na zmniejszenie zużycia energii w przemysłowych systemach chłodniczych. Free Cooling to proces wykorzystania w chłodnictwie darmowego chłodu zawartego w powietrzu o niskiej temperaturze. Wykorzystanie naturalnego chłodzenia powietrza może odbywać się w sposób bezpośredni lub pośredni. Za pomocą chłodu z powietrza chłodzimy wodę chłodzącą, zmniejszając zużycie energii elektrycznej potrzebnej do zasilania sprężarek w agregatach chłodniczych. Metoda bezpośrednia polega na wykorzystaniu do chłodzenia powietrza z otoczenia bezpośrednio na rurach lub zbiornikach zawierających ciekły czynnik chłodniczy lub inne ciecze, które należy schłodzić. Metoda pośrednia polega na wykorzystaniu do chłodzenia powietrza z otoczenia w sposób pośredni poprzez wężownice lub chłodnice podłączone do rur zawierających ciekły czynnik chłodniczy lub inne ciecze, które muszą być schłodzone.

kierunek przepływu powietrza – przepływ powietrza powinien być okresowo odwracany, aby uniknąć przechłodzenia i zamrożenia produktów spożywczych. W niektórych przypadkach może być konieczna zmiana kierunku przepływu powietrza co kilka minut.

Klimatyzacje przemysłowe

PREV

Automatyka przemysłowa

NEXT